Coin Collection Exhibition is a chronological exhibition of coins, one of the limited areas in which countries can express themselves. The meaning of the shapes used by the Republic in coins and the examination of the terms and conditions of the period. He had the opportunity to explain the details that had not been paid much attention before. The visual identity of the exhibition was kept simple for the graphical features of the coins.
Bozuk Para Koleksiyon Sergisi 96 yıllık bir ülkenin kendini ifade edebileceği sınırlı alanlardan biri olan bozuk paraların kronolojik bir sergisidir. Cumhuriyetin bozuk paralarda kullandığı şekillerin anlamlarını ve tasarımsal olarak dönemin şartları ile incelenmesini barındırır. Daha önce pek dikkat edilmemiş ayrıntıları ortaya çıkartmayı hedeflemiştir. Serginin görsel kimliği paraların grafiksel özelliklerinin ön plana çıkması için sade tutulmuştur.
January 2019
Services: Branding, Editorial Design, Exhibition Design   
Dimensions (mm): Booklet; 0x0 - Emission Stand; 0x0 - Single Stand: 0x0