Seçilen kavram, "I object to.." başlığı altında görselleştirildi. 

Doğru hissiyatı yakalama noktasında el işçiliğiyle tasarlanan tipografik öğelerden yararlanıldı.

Zorunluluk:
[isim] Olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, mecburiyet, zaruret, zorunluk, olumsallık karşıtı.
January  2018
Services.   :  Print Design, Crafts, Typography
Technique :  Serigraph
Dimension:  50 x 70 cm